Utställning

” En svartvit visuell vandring genom kontinenter där stigen för oss genom skog, berg och klippor ut mot havet. Berg och klippor eroderas till grus, sand och sediment som förs med bäckar till älvar och floder. Målet är ett konsthantverk som möter oss med färg och form, skapat av de elementen vi färdats utmed. Stenar och grus blir till sist, under specifika förhållande, en lera och träd blir till bränsle eller kol som används i brännugnen för en hållbar och vacker keramisk framställning.”

Utställningens syfte är att åskådliggöra den täta och nära samverkan mellan naturen och konsthantverket keramik.